EN

ARTHREX – Treatment Options for Osteochondral Defects


W Klinice Chirurgii Uniwersytetu w Lipsku gdzie pod okiem Peter Böttcher i Angelo Alessandro Andreoni teoretycznie i praktycznie poznawałem sposoby leczenia uszkodzeń chrząstki stawowej (OCD, transfer chrząstki stawowej, CUE). Techniki te mogą służyć poprawie komfortu życia psów cierpiących z powodu np: dysplazji stawu łokciowego gdzie oprócz techniki PAUL możemy zastosować technikę CUE (wszczepianie małych implantów do chorego stawu łokciowego).

Szkolenie nr 11